top of page
  • emiliehognestad

Friends Peace House – et sentrum for kvekernes arbeid med ikke-voldelig konfliktløsning i Rwanda

Skrevet av Arnstein Finset, styreleder i Kvekerhjelp

Friends Peace House (FPH) er ett av to prosjekter som Kvekerhjelp støtter i Rwanda. FPH ble etablert i 1997 i en krevende situasjon i Rwanda etter folkemordet mot tutsiene i 1994. Som styreleder for Kvekerhjelp hadde jeg gleden av å besøke FPH i oktober i fjor.

 

Folkemordet i 1994 var et grotesk eksempel på bruk av vold for å løse konflikter. Det synliggjorde behovet for å utvikle fredelige og ikke-voldelige metoder for å løse og forebygge alvorlige konflikter. Rwanda har i de 30 årene som har gått siden folkemordet kommet langt i å lege sårene fra folkemordet, men fortsatt er det sterke spenninger i landet. I 2024 vil mange av de som ble fengslet etter folkemordet slippe ut av fengslene og vende tilbake til sine lokalsamfunn. Dette kan bidra til å øke konfliktnivået.

 

Alternatives to Violence - AVP

 

En viktig arbeidsform for FPH er Alternatives to Violence, forkortet til AVP. Alternatives to Violence Project startet i 1975 da innsatte ved et fengsel i New York ba lokale kvekere om hjelp til å lære fengslede ungdommer hvordan de kunne løse konflikter på ikke-voldelig måte. Det ble utviklet et program med interaktive kurs, workshops, for å lære alternativer til voldsbruk ved konflikter blant de innsatte.  Suksessen til workshopene spredte seg raskt fra munn til munn, og programmet slo rot i mange statlige og føderale fengsler over hele USA. Nå finnes det AVP-prosjekter i en lang rekke land; se nettsida til AVP: https://avp.international/

 

FPH begynte sine AVP workshops i fengslene i Rwanda i 2015. Hittil har 1400 innsatte i flere forskjellige fengsler blitt trent i AVP. FPH arrangerer også AVP workshops for unge par og for tenåringsmødre.


Styreleder Arnstein Finset besøker et AVP-team.

 

I 2024 blir det også AVP-grupper for eldre over 65 år. Bakgrunnen for dette er at FPH i de seinere åra har sett tendenser til større konflikter mellom voksne barn og deres foreldre, for eksempel knyttet til krangel om arv. I første omgang er planen å gi grunnleggende trening i AVP til 30 eldre.

 

Arbeidsformen i AVP-workshoppene er praktisk og direkte, med vekt på øvelser og trening. For dem som deltar blir AVP-workshoppen ofte en skjellsettende opplevelse. Blant de som nå leder workshops i fengslene, er det flere som selv var innsatte og som opplevde AVP som avgjørende for å begynne et nytt liv utenfor murene. 

 

I 2024 finansierer Kvekerhjelp seks AVP workshops.

 

I tillegg til AVP driver FPH med flere andre aktiviteter, for eksempel yrkesopplæring av kokker og frisører, men det er AVP-arbeidet som Kvekerhjelp støtter.


Lederen i Friends Peace House, Antoine Samvura.

21 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page