top of page
  • Forfatterens bildeTonje Hundevadt

Hilsen fra ny styreleder Arnstein Finset

Kjære medlemmer!

Det er med stor glede jeg vender tilbake til styret for Kvekerhjelp etter nærmere 20 år, denne gang som styreleder. Det er et krevende oppdrag, som jeg nærmer meg med en viss ydmykhet. Min forgjenger, Roger Cassidy, har gjort en stor innsats som styreleder, og det blir min oppgave å bidra til å bygge videre på det gode arbeidet som han og de andre i styret har lagt ned.

Kvekerhjelp står nå i en krevende situasjon. Som kjent fikk vi avslag på NORAD-søknaden for 2020-21, og har nå en bevilgning i innværende år som er betydelig lavere enn tidligere tildelinger. Vi arbeider nå aktivt med å fremme en ny søknad for NORAD for å kunne opprettholde prosjektene i Great Lakes og Gaza. I den måneden vi nå har gått inn i, har NORAD-søknaden topp prioritet for styre og daglig leder.

Jeg er blitt bedt om å skrive noen ord for å presentere meg selv. Jeg er psykolog av utdanning, men er nå pensjonist. Jeg arbeidet i mange år med hjerneskaderehabilitering på Sunnaas sykehus og har i de siste tjue årene vært professor ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo, der jeg særlig har arbeidet med medisinsk kommunikasjon og helsepsykologi. Jeg er nå sjefredaktør for et internasjonalt fagtidsskrift innen disse feltene.

Jeg har tidligere vært med i styret i Kvekerhjelp i to perioder, først midt på 80-tallet og så tidlig på 2000-tallet. Når jeg tenker tilbake, fremstår arbeidet i Kvekerhjelp som noe av det mest meningsfylte jeg har vært med på. Jeg besøkte Gaza første gang i 1987. Det var før PECEP var etablert, men Kvekerhjelp var allerede da med på å støtte et barnehageprosjekt i flyktningeleirene. Spesielt spennende var det å få være med på de ekspansive årene omkring år 2000 under Bernt-Erik Heids inspirerende ledelse. Det ble ansatt en daglig leder på heltid, og det ble utviklet et tett samarbeid med barnehagene i Gaza, som jeg hadde gleden av å være med på. Et høydepunkt var en audiens Bernt-Erik og jeg hadde med Yassir Arafat, som tydelig gav uttrykk for takknemlighet over kvekernes arbeid i Gaza gjennom mange år.

Som sagt står styret nå midt oppe i arbeidet med en ny NORAD-søknad. Det er et privilegium å få jobbe sammen med et så aktivt og engasjert styre og vår dyktige daglige leder Anne Britt Strømnes og med samarbeidspartnere i prosjektene våre og i den internasjonale kvekerfamilien. Det er også en stor inspirasjon å vite at det er en stor krets av medlemmer og andre givere som står rundt oss og gir en uvurderlig støtte til arbeidet. Nå er det bare for oss i styret å brette opp ermene og bidra til en best mulig søknad om midler til fortsatt drift for å kunne opprettholde og styrke prosjektene våre.


Med vennlig hilsen

Arnstein Finset

Styreleder, KvekerhjelpBilde av Arnstein Finset.

101 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page