top of page
  • Forfatterens bildeTonje Hundevadt

Innkalling til årsmøte i Kvekerhjelp 21.06.2021

Innkalling til årsmøte i Kvekerhjelp 2021


Det innkalles herved til årsmøte i Kvekerhjelp

Tid: mandag 21 juni kl. 18.00

Sted: Digitalt på Zoom. Zoom-lenke ettersendes


Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling.

2. Valg av referent

3. Styrets beretning for siste kalenderår

4. Regnskap for siste kalenderår. Informasjonssak.

5. Inneværende års budsjett

6. Planer for inneværende år

7. Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen, valgkomité etter innstilling fra styret, revisor etter innstilling fra styret.

8. Andre saker (saker fra styret, innkomne saker)

9. Eventuelt


I henhold til vedtektenes § 5a skal innkalling til årsmøte foretas innen fire uker før møtet avholdes. Vi beklager at vi i år ikke har overholdt denne fristen og ber om dispensasjon fra vedtektenes punkt 5a. Dersom noen av medlemmene mener at innkallingen er ugyldig, ber vi om at undertegnede blir informert om dette innen lørdag 6. juni. I så fall blir møtet utsatt til 5. juli og ny innkalling utsendt. Dersom vi ikke mottar noen protester innen 6. juni, anser vi innkallingen som gyldig.


Vennlig hilsen,

på vegne av styret

Arnstein Finset

Styreleder

E-post: A-Finset@online.no
25 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page