top of page
  • emiliehognestad

"Jeg vil være en som skaper fred"

Skrevet av Kristine Hofseth Hovland

Ett av prosjektene Kvekerhjelp støtter i 2023 er fredsopplæring for og med ungdom i Rwanda. «Help Increase the Peace Project» (HIPP) ledes og drives av Kvekersamfunnet i Rwanda. De har delt med oss noen inntrykk av hva dette arbeidet betydde i 2022.


Kvekersamfunnet i Rwanda er i kontakt med mange ungdommer, både gjennom månedsmøtene og gjennom kvekerdrevne skoler. I etterkant av Covid-19 pandemien var det mange ungdom som fortalte om hvor vanskelig livet hadde vært når de var mer isolerte og hadde mindre kontakt med venner og andre fellesskap. Mange opplevde også at foreldrene mistet inntektskilden sin og familien ble fattigere.


Egen mentale helse og konfliktløsing i familien og mellom jevnaldrende ble derfor helt sentrale tema når HIPP-kurs nå organiserer med Kvekerhjelpstøtte i 2022 og 2023.

En av deltagerne, Melissa, oppsummerer HIPP-samlingen slik:

«Jeg kom hit og tenkte at vi skulle slappe av, men vi kom fort i gang og jeg skjønte at her er det rom for å skape noe sammen med andre ungdommer. Vi lærte om konfliktpyramiden, hva en konflikt er og hvordan vi kan løse den ved å analysere behov og perspektiv. Jeg er nå virkelig motivert for å være en person som hjelper å løse konflikter og sikre at vi kan leve i fred som et fellesskap.


Et HIPP-kurs går typisk over tre dager og deltagerne inviteres med på forskjellige øvelser hvor de får utforske sin egen identitet og reaksjonsmønstre, samarbeid, fellesskap og konfliktløsning.

«Broken squares»: Her er deltakerne delt i små grupper og skal samarbeide om et puslespill med uvante vinkler. I etterkant reflekterer gruppen rundt hvordan det var å gjøre øvelsen, hvordan de løste oppgaven og hvordan de kommuniserte for å få til et samarbeid.


En av oppgavene som ofte framheves av ungdommene selv, heter «I message» eller jeg-språk. Her øver deltakerne på å kommunisere egne følelser og tanker, heller enn å definere eller anklage andre.


HIPP-deltakeren Shadrack sier dette om øvelsen: «Jeg vil være en som skaper fred ved å bruke og lære andre om jeg-språk. Det er noe jeg kan bruke hver dag. Jeg har vært en som er uhøflig og skaper konflikt, og prøver å løse det ved å skjelle ut og dytte andre ned. Etter HIPP-kurset føler jeg meg forvandlet.»


En av de siste øvelsene på et HIPP-kurs er ofte en «Trust walk», en tillitsvandring. Her går deltakerne sammen to og to hvor en skal holde øynene lukket mens den andre leder, ofte over ulendt terreng og gjennom hindre. Øvelsen åpner opp for å reflektere sammen rundt hva som gjør at vi stoler eller ikke stoler på andre, hvor avhengige vi er av andre hjelp, hva som skal til for å være en som er oppmerksom overfor andres behov, og hvordan tillit kan være med og bygge fred i samfunnet.

“Trust walk”: Ungdommer fra Kigali avslutter HIPP-kurset sitt med en tillitsvandring. I bakgrunnen Ruth Mukankuranga som leder Kvekersamfunnet i Rwandas arbeid for barn og unge.


Elever fra Kidaho videregående skole som deltok på HIPP-kurs i 2022.

24 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page