top of page
  • Forfatterens bildeTonje Hundevadt

Kvekerhjelp fortsetter med gode prosjekter selv uten NORAD-støtte

Skrevet av Arnstein Finset, styreleder Kvekerhjelp


Kvekerhjelp fikk dessverre avslag fra Norad på vår søknad om fortsatt støtte til prosjektene våre i Gaza og Afrika for perioden 2021-23. Etter at vi mottok avslaget i januar, sendte vi en klage på vedtaket, men fikk avslag også på klagen. Dermed er Norads støtte til Kvekerhjelp gjennom snart 60 år historie i denne omgang.


Avslaget på søknaden og klagen kom egentlig ikke som en stor overraskelse på oss. Også søknaden om støtte for årene 2020 til 2022 ble avslått. Vi fikk da i stedet en bevilgning for ett år, med en tydelig føring om en såkalt exit-strategi, det vil si å planlegge for en avslutning av støtten fra Norad. Men det lyktes ikke for partnerne våre å finne nye hovedsponsorer for prosjektene, og vi bestemte oss derfor for å sende en ny søknad for årene 2021-23 med fortsatt Norad-støtte både til barnehagene i Gaza og fredsprosjektene i Great Lakes-regionen i Øst-Afrika. Det er denne søknaden som nå er avslått.


Størst konsekvenser kan avslaget få for PECEP (Palestinian Early Childhood Education Programme), som driver barnehager i Gaza. Uten ny hovedsponsor står hele prosjektet på spill, med 10 barnehager i flyktningeleirene i Gaza og mange hardt tiltrengte kvinnearbeidsplasser. En nedleggelse av prosjektet får store konsekvenser for mange palestinske familier som har det tøft nok fra før.


Bilde: Juli 2018 - sommerleir med barn som lager det palestinske flagget.


Så hva gjør vi nå?

For det første arbeider vi aktivt for å hjelpe PECEP til å opprettholde driften så normalt som mulig ut dette skoleåret. I skrivende stund er barnehagene stengt på grunn av Covid-19-situasjonen, men det er håp om at de snart kan åpnes igjen. Vi har fått en raus bevilgning fra QuakerHilfe, vår tyske søsterorganisasjon, som hjelper, men vi trenger fortsatt mer for å sikre driften av barnehagene ut skoleåret. For tida jobber vi tett sammen med ledelsen i PECEP for å finne løsninger også for neste skoleår. Uten Norad-bevilgning kan Kvekerhjelp åpenbart ikke være en hovedsponsor, men vi har håp om at PECEP kan snekre sammen en plan som gir en viss drift også fra høsten av. Hvis Kvekerhjelp fortsatt skal ha en rolle, må den være begrenset. Men alle monner drar. Alt det vi kan bidra med av egne midler vil komme til nytte for å opprettholde så mye som mulig av virksomheten i PECEP.


For det andre legger vi nå mye arbeid ned i å planlegge en omstilling av Kvekerhjelp til en situasjon uten Norad-bevilgning. Vi vil ikke lenger ha økonomi til en ansatt daglig leder, men må i fortsettelsen basere oss på frivillig innsats. Vi planlegger å styrke samarbeidet med søsterorganisasjoner drevet av kvekere i andre europeiske land så som Tyskland og Sverige, som arbeider på samme måten, uten et betalt sekretariat. Vi sonderer også aktivt muligheten for et samarbeid med andre norske bistandsorganisasjoner. Noen av dem har, i likhet med oss, mistet Norad-bevilgningen. Tendensen er at det blir stadig vanskeligere for små organisasjoner å få Norad-støtte. Vi ser på mulighetene for et samarbeid der vi kanskje kan gå sammen om å dekke noen administrative funksjoner og eventuelt samarbeide om prosjekter på bakken.


Langs disse linjene vil vi fortsette å samarbeide med våre partnere ute om gode prosjekter. For det første vil vi opprettholde prosjektarbeid i Palestina. Her har vi mye erfaring, og vi ser på flere ulike muligheter. Hva vi konkret gjør, avhenger blant annet noe om hvordan det går med PECEP i fortsettelsen. For det andre vil vi fortsette samarbeidet med våre partnere i Øst-Afrika om «change agents for peace»-prosjekter. Vi gjennomfører i disse dager en evaluering av prosjektet, og en foreløpig rapport tyder på at arbeidet nytter og at deltakerne opplever at konfliktnivået i egne nærområder kan reduseres. Etter en konsolideringsperiode, kan det bli aktuelt å komme tilbake til Norad med nye prosjektsøknader.


Avslaget fra Norad var en skuffelse. Men Kvekerhjelp består. Vi har gode prosjekter, vi har gjennom mange år ervervet oss masse erfaring og ikke minst har vi en stor og trofast skare av givere. Som ny i styret har jeg blitt imponert over hvor mye kunnskap om freds- og bistandsarbeid styret samlet besitter og ikke minst hvilket stort engasjement vi ser både innad i styret, i Kvekersamfunnet og blant våre givere.


Så Kvekerhjelp legger ikke inn årene fordi om Norad har trukket sin støtte. Snarere tvert imot. Vi ser avslaget fra Norad som en utfordring. Vi er allerede i gang med å planlegge en omstilling til den nye situasjonen. Med fortsatt støtte fra et stort korps av dediserte givere skal vi gå videre med den spesielle profilen vi har som en organisasjon forankret i kvekerbevegelsen. Vi har en visjon om fredsarbeid og bistand, og vi har en tradisjon som vi er stolte av og gjerne vil bringe videre. Det skal vi fortsette med.
Bilde: Februar 2016 - barn i Khan Younis barnehage hører og ser på dukketeater.

45 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page