top of page
  • Forfatterens bildeTonje Hundevadt

Kvekerhjelp støtter fortsatt Gaza

Oppdatert: 9. mai 2022

Av Knut Borud, styremedlem i Kvekerhjelp

Etter at Norad kuttet støtten til Kvekerhjelp har det sett vanskelig ut for arbeidet vårt alle steder, men barnehagene til Palestinian Early Childhood Education Programmes (PECEP) sto kanskje aller mest utsatt til. Etter over tjue år med norsk støtte gjennom Kvekerhjelp måtte det tenkes nytt, samtidig som det ble viktig for oss i Kvekerhjelp å være med å gjøre overgangsprosessen overkommelig.Det er mange i Norge som har støttet barnehagene i Gaza i mange år, og det er også forskjellige organisasjoner i og utenfor kvekerfamilien fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Norge som har bidratt spesielt til dette arbeidet. Et lyspunkt var det å se at gavene til Kvekerhjelp økte når Norad stengte sine statlige tilskuddsmidler, og at folk ga ekstra, for eksempel gjennom en Spleis-aksjon. På denne måten har Kvekerhjelp kunnet fortsette å støtte PECEP med nesten hundre tusen dollar i de siste to årene.


PECEP har klart å holde barnehagevirksomheten gående, selv om ansatte har måttet gå ned i lønn. At minsket støtte fra Norge skulle falle sammen med et nytt stort angrep på Gaza i fjor og omfattende vansker med Korona-situasjonen har gjort situasjonen enda vanskeligere. Nå samarbeider Kvekerhjelp med vår amerikanske søsterorganisasjon (AFSC) som er til stede både i Gaza og flere steder i Palestina og Midtøsten, for å hjelpe PECEP med å styrke sin lokale sponsor- og giver-base.


Vi må leve med uvissheten omkring hva som kan bli omfanget av våre bidrag til PECEP i tida som kommer. Kvekerhjelp har hatt tilknytning til Palestina i mange år, og ønsker å kunne fortsette å samarbeide med lokale organisasjoner som kan være med å virkeliggjøre våre ønsker om lokalt utviklingsarbeid med vekt på kvekerverdier som fred, ikkevold, rettferdighet og sannhet.


Vi håper at vi sammen med våre medlemmer og bidragsytere skal kunne styrke arbeidet vårt her, og at vi skal klare å knytte og utvikle kontakter med dem i de lokale samfunnene som kan samarbeide om å strekke oss mot våre utviklingsmål.


84 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Artikkel om mental helse i Gaza av Dr. Yasser fra GCMHP

"Det som skjedde disse 11 dagene var noe helt annet enn tidligere. Bombingen fortsatte i 25-30 minutter, noen ganger opp til 40 minutter i den samme byen eller det samme området. Du kunne høre bombing

Comments


bottom of page