top of page
  • Forfatterens bildeTonje Hundevadt

Fra møte om en okkupert barndom

Torsdag 19.09 holdt kampanjen Palestinske barn i Israelske Militære fengsler(PIM) møte hos kvekerne. Temaet for møte var okkupert barndom, og er en del av kirkeuka for fred i Israel og Palestina. Det var ca 30 deltagere.


Fotograf: Roger Cassidy


Palestinske barn har levd under okkupasjon i 52 år. I protest har de kastet stein mot tanks like lenge og blitt arrestert og fengslet helt ned i 12-års alder. Israelske barn er beskyttet av sivilrettslige prinsipper. Palestinske barn er det ikke. De behandles i henhold til israelske militære ordre gitt av hærens øverstkommanderende. UNICEF har dokumentert at fengslingspraksisen bryter med Genèvekonvensjonen og FNs barnekonvensjon på en rekke punkter og at den synes å være ’omfattende, systematisk og institusjonalisert’.

PIM arbeider for at Norge skal gripe fatt i disse barnas situasjon og påvirke Israel til å forandre sin politikk. 


Fotograf: Roger Cassidy

Bjørn Gunnar Saltnes holdt innledning om hvordan barn blir behandlet israelske fengsler og hvordan dette bryter med mange internasjonale juridiske lover og konvensjoner. Han gikk også inn på bakgrunnen for konflikten i Palestina og Israel og viste mange bilder for å få fram hvordan en okkupert barndom kan være.


Fotograf: Roger Cassidy

Etter dette hadde vi en interessant dialog og diskusjon om temaet. Vi diskuterte blant annet hvordan kampanjen kan jobbe videre for å nå ut til flere, og hvorfor Israel driver med arrest av barn og hvordan dette påvirker det Palestinske og Israelske samfunnet. Det kom fram mange gode refleksjoner og spørsmål og det ble en god dialog. 

23 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page