top of page
  • Forfatterens bildeTonje Hundevadt

Mental helse i Gaza under koronaepidemien

Oppdatert: 11. des. 2020

Oversatt av Knut Borud og skrevet av Dr. Yassir(GCMHP)


Dette er en oversatt rapport fra vår partnerorganisasjon Gaza Community Mental Health Programme om virkningene av koronapandemien i Gaza med vekt på psykisk helse.


Kvekerhjelp har lenge samarbeidet med Gaza Community Mental Health Programme om å styrke familiers mentale helse i Gaza. Nå har de, og samarbeidspartnere, rapportert om virkningene av koronaepidemien, med vekt på psykisk helse.
Verden har gjort svært mye for å bekjempe korona, og stoppe spredningen. Selv om forholdene i Gaza er svært vanskelige etter 13 år med israelsk blokade, har de som arbeider med mental helse tatt sine forhåndsregler.


Da rapporten ble utgitt 15.06.2020 var det registrert 70 koronasyke på Gazastripen. 41 av dem var blitt friske, 28 var fortsatt syke, og en var død. 1971 personer var i karantene på 28 karantenesentere.


Blant tiltakene de som arbeider med mental helse har iverksatt, er blant annet gratis telefonrådgivning, psykisk førstehjelp, konsultasjoner for dem i karantene og deres familier ved hjelp av fjernundervisning, psykisk veiledning for dem som arbeider i karantenesenterne, og individuell veiledning i stresshåndtering, problemløsning og vern mot vold skapt av kovid-19 krisesituasjonen.


Det er mange faktorer som påvirker den mentale helsa i Gaza. Den økonomiske situasjonen er blitt mye vanskeligere, spesielt for folk på daglønn, som reinholdsarbeidere, restaurantarbeidere og drosjesjåfører. Skolestengninger har negativ innflytelse på studenter, elever og deres foreldre. Mange har måttet holde seg hjemme i lange perioder, og det at koronasituasjonen har vart så lenge er også en belastning. Det er mangel på medisiner, også for psykiske lidelser, og mangelen på ressurser gjør at folk mister troen på helsevesenet. Mange er også utrygge på grunn av uklar informasjon om sykdommen og smittevernsrådene.


Folk med behov for psykisk helsehjelp har fått det vanskeligere under pandemien. Når en epidemi rammer, blir folk engstelige for egen og deres næres helse, og frykt og angst øker. Karantene medfører isolasjon, som øker psykiske symptomer og kan føre til tilbakeslag.


Mediafokus på pandemien har skapt mer stress og økte plager. Noen pasienter har sluttet å komme til sine terapitimer, fordi de har vært redde for å bli smittet når de går ut.

De fleste som har vært i karantene har opplevd mobbing og stigmatisering.


Organisasjonene som samarbeider om psykisk helsearbeid i Gaza ønsker mer samarbeid, og styrket planlegging sammen med myndighetene. De ser også behov for bedre internett-forbindelse, for å kunne bruke nettet som kommunikasjonsmiddel for å utvikle råd og veiledning.30 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page