top of page
  • Forfatterens bildeTonje Hundevadt

Nytt fra styreleder

Styreleder Arnstein Finset skriver om siste nytt fra Kvekerhjelp.


NYE UTFORDRINGER FOR KVEKERHJELP


Kjære alle medlemmer og gode givere!


2021 har vært et svært spesielt år for Kvekerhjelp. For første gang på en årrekke står vi uten bevilgninger fra Norad. Det har selvsagt hatt store konsekvenser for virksomhet vår. Men vi gir oss ikke. Selv om vi ikke mottar Norad-støtte, fortsetter vi arbeidet vårt for fred, menneskerettigheter og utvikling. Uten midler fra Norad blir det riktignok mindre penger i kassa, men våre trofaste givere svikter oss ikke. Vi fortsetter å motta innsamlingsmidler som gjør det mulig for oss å opprettholde en viss prosjektaktivitet i Gaza og etter hvert også i Afrika


Kvekerhjelp, med støtte fra Norad, vært viktigste finansieringskilden for det store barnehageprosjektet PECEP (Palestinian Early Childhood Educational Programme) i Gaza. I Gaza har 2021 vært et ekstra krevende år. I tillegg til sviktende finansiering har barnehagene slitt med konsekvensene av COVID-19-pandemien og ikke minst av bombingen av Gaza i mai. I vår gjennomførte vi derfor en vellykket Spleis-aksjon på internett, som bidro til en ekstra nødhjelpsbevilgning til barnehagene.


Takket være gaver fra våre givere og fra kvekerorganisasjoner i Europa har PECEP vært i stand til å opprettholde driften i barnehagene i dette krevende året. De ansatte har vært villige til å gå ned i lønn for å holde barnehagene åpne, og en del av driften dekkes gjennom foreldrebetaling. Men uten midler fra Kvekerhjelp ville barnehagene utvilsomt blitt nedlagt. Kvekerhjelp planlegger å fortsette vår støtte til barnehagene i Gaza i 2022. Samtidig vil vi samarbeide med AFSC (American Friends’ Service Committee) med sikte på å hjelpe PECEP til å finne ny, stabil finansiering.


På grunn av bortfallet av midler fra Norad har Kvekerhjelp ikke hatt mulighet for å gi økonomisk støtte til fredsarbeidet i Øst-Afrika i 2021. Det er synd, for i CAPP (Change Agent Peace Project) er et spennende grasrotprosjekt i et urolig hjørne av Afrika. Som det fremkommer av en annen artikkel her i nyhetsbrevet, opplever deltakerne i CAPP at de har stor nytte av å delta i prosjektet. Men selv om vi ikke kunnet støttet CAPP økonomisk i år, har vi opprettholdt kontakten med våre partnere og vet at de søker å fortsette med en del fredsfremmende aktiviteter. Det er gjennom årene lagt mye arbeid ned i samarbeidet med våre partnere. Det er viktig å bygge videre på det som er oppnådd, og styret i Kvekerhjelp har derfor bestemt å gjenoppta støtten til CAPP i 2022, men nødvendigvis i noe mindre målestokk enn før.


Når Norad ikke lenger bevilger penger til prosjektene, er det heller ikke rom for fast ansatt daglig leder. Det er nå styret som har ansvaret for den daglige driften av Kvekerhjelp. Men vi arbeider med å etablere et forvaltningssamarbeid med KFUK/KFUM Global, der vi kjøper noen tjenester innen regnskap og annen praktisk drift av organisasjonen.


Uten Norad-midler står vi overfor nye utfordringer. Vi må videreutvikle arbeidsformer der vi kan oppnå resultater med enkle midler, som for eksempel ved å stase videre på grasrotprosjektene i Øst-Afrika. Men vi er nå mer enn noensinne avhengig av gaver fra våre trofaste givere for å kunne opprettholde prosjekter både i Gaza og i Øst-Afrika. 2022 vil bli et viktig år i så måte.


Vi er optimister, og vi tror vi fortsatt vil kunne bidra til videre utvikling av gode prosjekter som kan bety noe for menneskene i de områdene der vi er involvert. Gjennom nyhetsbrevene vil vi holde dere oppdatert om det videre arbeidet prosjektene i året som kommer.


Godt nytt år til alle venner av Kvekerhjelp!
38 visninger0 kommentarer

Commenti


bottom of page