top of page
  • Forfatterens bildeTonje Hundevadt

Omlegging av Kvekerhjelp

Kvekerhjelp har fått avslag på NORAD-søknaden for 2020–2021 og vi må finne flere og nye finansieringskilder. Det kan bli mulig å søke NORAD igjen høsten 2020. Dette er en av de ulike måter å løse denne utfordrende situasjonen på.


Søknaden om tre års rammeavtale ble ikke godkjent denne gangen. Kvekerhjelp fikk en ettårig avviklingsavtale som innebærer 62 % av normal tildeling.


Bistandssektoren er blitt stadig mer profesjonalisert, og kravene til dokumentasjon av resultatene av arbeidet er blitt strengere. Poengmåleverktøyene for arbeidet er ikke laget for små, ideelle organisasjoner med grasrot-prosjekter. Kvekerhjelp har fått NORAD støtte siden 1964 på tross av størrelsen og grasrotprosjekter, og det har vært utfordrende å innfri NORADs krav om profesjonalitet, resultatorientering og dokumentasjon.


Vi står overfor en omlegging av Kvekerhjelp, ikke en nedlegging. Vi kommer til å bli likere søsterorganisasjonene i bl.a. Sverige og Tyskland, og vil stå friere til å starte opp prosjekter når vi ikke er bundet opp i de store rammeavtalene. Denne nye situasjonen er vanskelig og tung nå, men kan gi oss mer frihet i fremtiden til å støtte mindre prosjekter vi vil støtte, uten å måtte vurdere hvordan NORAD vil stiller seg til prosjektet.


Kvekerhjelps styre diskuterer nå med partnerne i Gaza og Great Lakes hvordan vi skal gå fram i det videre arbeidet og støtter våre partnere i deres prosesser.


Det er tungt for partnerne å motta mindre støtte, særlig for PECEP i Gaza som risikerer at 80 viktige arbeidsplasser blir lagt ned. Det er kvinner som jobber i barnehagene, og mange har det som hovedinntekten for familien. Det er også et viktig pusterom for barn å gå i barnehagen i en ellers vanskelig hverdag.


Kvekerhjelp har mange faste givere, ikke minst fra Kvekersamfunnet, og dette gir oss et inntektsgrunnlag for å jobbe videre.


Det blir valgt et nytt styre på Kvekerhjelp sitt årsmøte 07.06. Styret jobber fram mot årsmøte med å finne ulike løsninger på hvordan vi skal jobbe videre, og gjøre det vi kan for å gi det nye styret en god start. Noen, men ikke alle står på gjenvalg i det nye styret. Det kommer en ny styreleder.  Etter årsmøtet må styret finne nye måter å jobbe og bidra på. Det kan hende vi ikke har økonomi til å ha en ansatt på fulltid, og må jobbe på en annen måte.


Vi ser fremover og står ved et veivalg, og må finne ut av veien videre. Men dette er en omlegging og ikke en nedlegging. Vi har mange gode støttespillere utenfra og ressurser i styret som jobber sammen.  Vi håper på fortsatt støtte fra dere på veien videre. Vi er bekymret og lei oss for at vi er i denne situasjonen, men vi gir oss ikke. Takk for at du er med oss videre.
38 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page