top of page
  • Forfatterens bildeTonje Hundevadt

Oppdatering fra kontoret

Oppdatert: 25. mar. 2020

Kjære medlemmer!


Det nye året startet i motbakke, da Kvekerhjelp må tenke i nye baner om videre driftsmodell for organisasjonen. Våre partnere i felt ble også fortvilet over Norads avgjørelse om å gi oss utfasingsmidler fremfor en ny treårig rammeavtale. Kvekerhjelp har hatt møter med andre NGO’ er for å kartlegge om de eventuelt kan ta over noen av våre prosjekter i fremtiden eller om vi kan finne andre donorer. Dette jobber styret og daglig leder fremdeles med.


Norad har også anmodet oss om å søke på nytt i 2020, men dette beror litt på hvilken driftsmodell styret lander på. Selv om organisasjonen vår står ovenfor utfordringer har vi sterk tro på at vi vil finne løsninger.


Nye avtaler skal inngås med partnerne og vi ferdigstiller i disse dager regnskapet for 2019 til årsmøtet som skal være 06-07.06. i Grønland 12. Dere er hjertelig velkommen! Sakspapirer og dagsorden vil bli ettersendt på mail til dere.

Når det gjelder det kommende årsmøtet 06-07.06, forbeholder styret seg muligheten til eventuelt å avholde dette på Skype, om helsemyndighetene i juni anbefaler det grunnet koronavirus-situasjonen.

Med vennlig hilsen

Anne Britt Strømnes, daglig leder

58 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page