top of page
  • emiliehognestad

Ord fra tidligere styreledere i anledning Kvekerhjelps 60-årsjubileum

Tidligere styreleder i Kvekerhjelp, Kristin Eskeland:

Det var lærerikt og interessant å være med i Kvekerhjelps styre. Jeg ble styreleder da Bernt Erik Heid døde 2009. Sammenlignet med styreledere før meg ble min periode som en dans på roser. Takket være rausere bevilgninger fra UD og Norad kunne Kvekerhjelp i 1998 ansette en daglig leder, fra 2003 i full stilling. Først Penny Heymans, så Kristine Hovland. Det var nok å gjøre! Da var det ikke lenger styreleder som satt hjemme på kjøkkenbenken med en vanlig skrivemaskin som eneste assistent. Vi som da satt i styret, kunne stole på en kompetent og hardtarbeidende daglig leder som produserte søknader, regnskap og rapporter som vi kunne behandle på styremøter, uten å måtte skrive dem selv.

Kvekerhjelps arbeid bygger på kvekerne tro på det av Gud i alle, en dyp respekt for våre samarbeidspartnere. Våre partnere er ressursrike, aktive mennesker som selv definerer sine behov og sine ressurser, de skaper sine programmer og prosjekter. Kvekerhjelp støtter deres arbeid.


Det var utrolig interessant og spennende å få være med på prosjektbesøk og treffe så flotte folk, enten det var de ansatte i barnehagene i Gaza i eller fredsaktivistene i Rwanda, Burundi og Øst Kongo. Mens jeg satt i styret, besøkte vi Gaza flere ganger. Det var på den ene siden oppmuntrende og fint å oppleve jenter og gutter som midt i elendigheten kunne være sammen noen timer hver dag, leke og lære, som en liten ferie fra krigen og fattigdommen i samfunnet rundt dem. Og samtidig dypt deprimerende å se hva nesten sammenhengende kriger, beleiring og okkupasjon har gjort med disse ungene og foreldrene deres. Disse barna lever med dype traumer etter å ha opplevd tre kriger før de fylte syv år. Det var vondt! Og dette er jo fremdeles situasjonen i dag, bare verre.


Vårt bilde av Afrika har tradisjonelt vært preget av fattigdom, sultne unger og utslitte mødre, korrupsjon og elendighet. Gjennom Kvekerhjelp fikk vi et annet bilde,- sterke, aktive mennesker som bruker sine ressurser og kunnskaper i grasrot-aktiviteter for å skape positiv forandring, fred og forsoning i et samfunn som har vært revet i stykker av uforståelig vold. CAPP, Change Agent Peace Programme, bygger på prinsippet om eget ansvar, det er deltakerne som kan skape forandring og framgang, de er Forandringsagenter.


En av våre store opplevelser i Burundi var å reise sammen med filmskaperen Øystein Rakkenes da han begynte arbeidet med å lage en film om forsoningsprosessen mellom to familier som hadde opplevd en opprivende konflikt. Vi som fikk være med, kom hjem fulle av beundring og glede over de sterke, ressursrike menneskene vi hadde truffet.


Nå er Kvekerhjelp inne i en ny og vanskeligere situasjon. Uten økonomisk støtte fra NORAD er styret tilbake til situasjonen uten en daglig leder. Jeg er enormt imponert over dagens styre med styreleder Arnstein Finseth i spissen som, tross alle økonomiske problemer, har greid å opprettholde aktivitetene. Både barnehagene i Gaza og de beste programmene i Øst-Afrika lever videre. Kvekerhjelp fortjener all den støtte og respekt vi kan gi dem.


Tidligere styreleder i Kvekerhjelp, Roger E. Cassidy:

Kvekerhjelp ble opprettet av Kvekersamfunnet i 1963 for å være redskap for kvekernes arbeid for utvikling, fred og forsoning. Jeg hadde gleden av å være med i styret og senere styreleder i en periode av til sammen åtte år frem til 2020. Det var en tid med både utfordringer og inspirasjoner.


I denne perioden har Kvekerhjelp primært støttet tiltak på grasrotnivå i Great Lakes regionen og Gaza/Palestine. Vi har støttet tiltak for å skape eller opprettholde fred, for å lære om demokratiske lovgivning og valg, for å forsvare kvinners frihet fra vold og menneskerettighetene generelt, og for konflikthåndtering og forsoning i post-konfliktsituasjoner.


Vi har jobbet for at mennesker blir i stand til å bedre sin livssituasjon ved egen innsats, for at kvinner kan livnære sine familier og har bidratt til å spre positive erfaringer fra grasrotnivå til beslutningstakere her hjemme som ute.


Vi har også samarbeidet med andre kvekerorganisasjoner i Europa og utenfor på eksisterende tiltak og på nye satsinger. Noen konkrete mål er blitt realisert, mens andre har ikke lyktes å vinne frem i konkurransen om finansielle støtte.


Jeg har vært privilegert med å være med på flere rørende prosjektbesøk omgitt av vakker natur og sterke kontraster mellom strukturell fattigdom og uendelig gjestfrihet.


Min erfaring er at Kvekerhjelps arbeid belyser det universelle, "det av gud" i alle. Gjennom våre møter med kvinner, menn og barn, gjennom konkrete samarbeid og diskusjoner, under programmerte gudstjenester og fri lek skjermet fra sterk sol og kaotiske trafikk, er jeg blitt minnet på det gode som vi kan få frem i hverandre.


Hjertelig takk til de to daglige ledere, Kristine og Anne Britt, som jeg lærte mye fra i min periode, til alle styremedlemmer og Kvekerhjelps medlemmer som har bidratt med sin tid, talent og gaver.

Jeg ønsker Kvekerhjelp og våre samarbeidspartnere alt godt i de neste 10 år.


40 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page