top of page
CAPP - Burundi 
Burundi2.png
Burundi3.png
Burundi5.png

PROSJEKT 1:               Fredsdialoger i Bujumbura

HVA DA?                    Lokale fredskomiteer legger til rette for dialog mellom politiske partier, politi, ungdom og lokale myndigheter 

LOKAL PARTNER:       Healing and Rebuilding Our Communities (HROC) Burundi

 

Burundi gjennomlever en politisk krise med sterk polarisering og voldelig maktmisbruk. Hovedstaden Bujumbura har særlig fått kjenne på dette. HROC Burundi har aktive fredskomiteer i noen av bydelene, og disse har gjennom hele perioden klart å holde kontakt med forskjellige grupperinger, steppe inn som meklere når det har blitt mer anspent, sjekke rykter og hindre eskalering av vold. 

 

HROC Burundi inviterer lokale aktører i hver bydel til dialogmøter om situasjonen. Målet er å skape et trygt rom for samtale hvor motstridende meninger kan få komme fram og man sammen finner ikkevoldelige måter å håndtere uenigheter på.  

 

PROSJEKT 2:     Dialogmøter om kjønnsbasert vold 

HVA DA?  Landsbymøter og bydelsmøter om arbeid mot kjønnsbasert vold. 

LOKAL PARTNER:       Friends Women’s Association (FWA) 

 

Friends Women’s Association (FWA) har gjennom flere år kurset menigheter og kirkeledere i arbeid mot kjønnsbasert vold. Gjennom kursene har de fått et nettverk av dedikerte medlemmer som nå inviterer i sine lokalmiljø til dialogmøter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kommer lokale myndigheter og andre interesserte for å lære om og snakke om hva som kan gjøres for å hindre kjønnsbasert vold i hjem, kirke og samfunn. Burundi har nylig fått en lov mot kjønnsbasert vold, og et av temaene på dialogmøtene er hvordan den skal settes ut i livet.

Burundi4.png

-- Vi fikk melding om at en gruppe ungdommer var på vei til en lokal politisjefs hus for å sette fyr på det. De var sinte og redde. De hadde venner som var blitt arrestert eller banket opp. Vi kjente noen av ungdomslederne og gikk til dem for å snakke med dem. Vi fikk roet dem ned. Etterpå gikk vi med et budskap fra dem til politisjefen. Det ble godt tatt imot. Senere inviterte vi både ungdomslederne og politisjefen til dialogmøte.  

 - Marie Rose Ndikumana, leder for fredskomiteen i Buterere bydel

Nyheter fra prosjektene:

bottom of page