top of page

Ressurser

Vil du leser mer? Her er ulike nettsteder og materialet til videre lesning.

 

Kveker-organisasjoner: 

 

 

 

 

 

 

 

Kväkarhjälpen

Dette er vår søsterorganisasjon i Sverige.

 

 

 

 

 

QUNO

Quaker United Nations Office (QUNO) er en organisasjon som representerer Kvekersamfunnet hos FN både i Genève og New York. I tillegg til å jobbe med FN, samarbeider de med andre organisasjoner, både statlige og ikke-statlige, for å oppnå forandringer på internasjonalt nivå.

QECA(Quaker Council for European Affairs)

QCEA ble stiftet i 1979 for å fremme verdiene til kvekere i europeisk sammenheng og endre europeisk politikk i tråd med kvekernes visjoner. De har som mål å åpne for at kvekere og andre med samme verdier kan engasjere seg i den politiske prosessen på et europeisk nivå. QCEA oppfordrer de europeiske institusjonene og deres medlemsstater til å bidra til et Europa som er fredelig, medfølende, åpent og rettferdig.

 

 

 

 

 

 

Kvekersamfunnet i Norge.

Dette er nettsiden til kvekersamfunnet i Norge. Kvekerhjelp er norske kvekeres redskap i internasjonalt freds- og solidaritetsarbeid. 

Partnere:

 

Gaza Community Mental Health Programme(GCMHP.)

 PECEP samarbeider med Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) om oppfølging av barn med traumesymptomer. GCMHP har også opplæring for lærerne og for barnas foresatte, for at de skal forstå barns psykososiale utvikling og utfordringer og lære å ta vare på barn som strever.

 

Kampanjer vi støtter:

 

 

 

 

 

 

 

PIM- palestinske barn i Israelske fengsler.

 Kampanjen palestinske barn i israelske fengsler ønsker å skape oppmerksomhet rundt palestinske barns situasjon under okkupasjonen.

 

 

 

Kvekerhjelp sin facebookside

Skjermbilde 2019-05-19 kl. 15.30.32.png
Skjermbilde 2019-05-19 kl. 15.30.02.png
Skjermbilde 2019-05-19 kl. 15.33.52.png
Skjermbilde 2019-05-20 kl. 23.00.02.png
27459498_2042131869362695_34911088027725
  • Facebook
QSS.png
bottom of page