top of page
BARNEHAGENE I GAZA: 1993—: Omsorg for barn i flyktningleire - Utdrag fra evalueringsrapport (2010) ved Said Abu Jalala 

Bakgrunn: Palestinian Early Childhood Education Programme ble opprettet i Gaza i 1993. Organisasjonen har ansvaret for administrasjon og drift av 13 barnehager. Ved hjelp av økonomisk støtte fra NORAD og andre givere påtok Kvekerhjelp seg rollen som hoveddonor.  Etter hvert som situasjonen på Gaza-stripen forverret seg, ble det tydelig at barna fikk psykiske problemer på grunn av konflikter, fattigdom og nød. Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) fikk i 2006 i oppdrag å lære opp lærerpersonalet i å hjelpe barna til å takle traumer og angst. 

 

Kvekerhjelps hovedmål for førskoler i Gaza har i alle disse årene vært å styrke lokalsamfunnet ved å hjelpe barna i flyktningleirene å utvikle seg til sunne mennesker. 

I barnehagene kan barna leke og lære i fredelige omgivelser, og lærerne har fått relevant opplæring i å takle barnas vanskeligheter.

Typiske tegn på hva PECEP oppnår: 

  • Barna utviklet positiv selvfølelse 

  • Barna viste respektful og ansvarlig oppførsel overfor andre 

  • Barna var høflige og snille 

  • Mer enn 90 prosent av mødrene fortalte at de hadde fått et bedre forhold til barna, de forsto at det var viktigere å forstå hva som var barnas behov i stedet for å kjefte og slå dem. 

  • Foreldrene ble mer involvert i barnas utvikling 

  • Barna utviklet vennskap med jevnaldrende og med familiene sine 

 

 

 

 

Råd til oppfølging: 

  • Barnehagene bør opprettholde terapirommene der barna gjennom lek kan lære å takle sine problemer 

  • Tegning og kreativ lek er viktige metoder 

  • Åpne dager og turer bidrar til å styrke barna psykisk og fysisk 

  • Å legge vekt på barnehagenes miljø både fysisk og sosialt bidrar til å styrke barna. 

Lærerne og skolelederne sier seg svært fornøyd med atmosfæren i barnehagene og med den opplæringen de ansatte har fått. Kursene har hjulpet lærerne til å identifisere og behandle barnas problemer og har på den måten bidratt til et bedre klima for alle. 

Aktivitetsdag i regi av Gaza Community M
Tidligere daglig leder i Kvekerhjelp, Pe
bottom of page