top of page
Prosjekter i Gaza
KhanYounis_læreomfugler_nov2017_fotoTonj

Trygge steder å leke og lære for 5-åringer på Gaza

I Al Shate' flyktningleir i Gaza by bor 70 000 mennesker på én kvadratkilometer. I lang tid har innbyggerne i Al Shate’ levd bådemed den direkte volden fra israelske angrep og med kronisk mangel på sosial, økonomisk og fysisk trygghet. Å være fem år gammel her kan kreve sitt.

PROSJEKT:  Førskoler i flyktningleirer

MÅLGRUPPE: 1300 5-åringer fra åtte flyktningleirer på Gazastripen

LOKAL PARTNER: Palestinian Early Childhood Education Programme (PECEP)

På PECEPs 13 førskoler i Al Shate’ og andre flyktningleirer på Gazastripen får barn leke, lære og være barn. Kvekerhjelp er med og sørger for at PECEPs førskoler har ressursene de trenger til å drive et godt pedagogisk tilbud, til å ta inn elever fra de fattigste familiene, og til å betale lærerne en stabil og anstendig lønn.

 

 

AlBureij_læreomtallet7_nov2017_fotoTonje

Nyheter fra prosjektene:

bottom of page