Kontakt

Kontakt

Adresse: Grønland 12, 0188 Oslo

Styreleder: Arnstein Finset
E-post: kvekerhjelp@kveker.org  

Varslingsrutiner

 

Varsling av brudd på Kvekerhjelps etiske retningslinjer skal i første omgang meldes til nærmeste kontaktperson styremedlem Knut Borud på epost: knut@borud.no.

 

Dette kan gjøres skriftlig eller muntlig, og bør inneholde alle relevante detaljer og (om mulig) underbyggende bevis. Det skal være mulig å varsle uten frykt for represalier. 

Dersom det er vanskelig å varsle til nærmeste kontaktperson (hvis det gjelder en henvendelse som involverer vedkommende eller hvis tidligere varsler til vedkommende ikke er fulgt opp), skal varsel gå til Kvekerhjelps styre ved styreleder Arnstein Finset på e-post: arnstein.finset@medisin.uio.no .

Styre og ansatte

Arnstein Finset

Styreleder

Epost: kvekerhjelp@kveker.org

IMG_0040.jpeg

Kristin Eskeland 

Styremedlem

Skjermbilde 2019-03-30 kl. 14.42.51.png

Tonje Smidt Hundevadt

Styremedlem

Ukjent_person.gif

Penny Heymans

Styremedlem

Ukjent_person.gif

Chro Borhan

Styremedlem

Knut.jpg

Knut Borud

Styremedlem

Ukjent_person.gif

Kristine Hofseth Hovland

Styremedlem

Ukjent_person.gif

Gunhild Laland Mohn

Styremedlem

71101025_819408065122691_514966260962820

Emilie Hognestad Sennels

Styremedlem