top of page
Veve samfunnsveven på nytt i Rwanda

På overflaten er det mye som fungerer i Rwanda. Men under overflaten er sårene etter folkemordet fortsatt til å ta og føle på. Hvordan skal generasjonene som levde gjennom folkemordet, og de som er født etterpå, veve samfunnsveven på nytt? På grasrota i Rwanda er det noen som gir sitt svar på det.

PROSJEKT 1:               Alternativ til Vold program i fengsler

MÅLGRUPPE:             300 innsatte og 60 fengselsvakter

LOKAL PARTNER:       Friends Peace House

 

I Rwandas fengsler sitter det fortsatt mange som ble dømt for folkemordet i 1994. Gjennom Alternativ til Vold programmet (AVP) får de og andre innsatte muligheten til å bearbeide fortiden, å håndtere interne konflikter i fengslet, og forberede seg på et liv utenfor murene.  

 

 

PROSJEKT 2:               Help Increase the Peace Project (HIPP)

MÅLGRUPPE:             120 ungdomsledere (14 – 24 år)

LOKAL PARTNER:       Kvekersamfunnet i Rwanda

 

HIPP er opplæring i fred og ikkevold, for og med ungdom. Det kan brukes i skolemegling, ledertrening, anti-radikalisering, tverrkulturell dialog m.m. HIPP legger vekt på selv-forståelse, kommunikasjon og samarbeid for å hjelpe deltakerne til å oppdage hvordan de selv kan påvirke og løse konflikter uten bruk av vold. 

 

Ungdomsledere i Kvekersamfunnet i Rwanda initierte HIPP-kurs i sine nettverk i 2015, ut fra en opplevelse av et gap mellom deres egen generasjon og deres foreldres generasjon, som hadde gjennomlevd folkemordet men sjelden snakket om det. Selv om ungdom får mye teoretisk kunnskap om fred på skolen, savnet de praktiske verktøy for å forstå og håndtere konflikter.  Nå tester de ut HIPP som et svar på det – og det vokser for hvert år. 

 

Rwanda1.png
Rwanda2.png
Rwanda4.png
Rwanda3.png
bottom of page