top of page
Fredsmeklere på grasrota i Kongo

PROSJEKT 1:   Fredskomiteer i lokalsamfunn

HVA DA?         Nettverk av over 100 fredskomiteer som mekler lokale konflikter og lærer bort det de kan om fred og ikkevold

LOKALE PARTNERE: Centre d’Education à la Paix (CEP) og Centre de Paix pour la Guérison et la Reconstruc-tion des Bases Communautaires (CPGRBC)

 

Lokale fredskomiteer er mennesker som arbeider sammen om å bygge fred i sitt lokalmiljø. Ofte er dette i områder som for ikke lenge siden var kontrollert av militsgrupper. Nå gjelder det å skape fredskultur, og bygge buffere mot ny vold og urett. 

 

Medlemmene i fredskomiteene kommer fra forskjellige lag og grupper i samfunnet og er valgt av sin landsby. Fredskomiteene får god veiledning i oppstartsfasen. De får opplæring i å være lydhøre meklere, å påpeke urett når det skjer, å finne kreative og ikkevoldelige løsninger, og å legge vekt på rettighetene til utsatte og marginaliserte grupper.  

 

 

PROSJEKT 2:               Fredsklubber for barn og ungdom

HVA DA?                    Fredsklubber på 6 skoler for over 300 barn i alderen 8 – 16 år. 

LOKAL PARTNER:       Initiatives pour la Réconciliation Communautaire (INIREC) 

 

Tanken med fredsklubbene er å inspirere unge ledere til å ta opp tema som opptar dem og sammen skape en fredelig skolehverdag. Gjennom kreative samlinger, ledertrening og ikkevoldsopplæring tar medlemmene i fredsklubbene opp tema som ikkevold, respekt, rettigheter og fred. 

 

Dette arbeidet er mulig med støtte fra private givere og Norad.

- I min landsby kom det mennesker som krevde skatt av oss, uten at de var fra myndighetene. De samarbeidet med hæren her i området. Vi i fredskomiteen gikk til hæren og sa: «Dere kan ikke komme hit på den måten og skremme og true mennesker. Jobben deres er å beskytte oss.» Det hjalp. Nå kjenner vi oss tryggere.

- Esperance Nyanzira , medlem av fredskomité i Masisi (Øst-Kongo)

Kongo2.png
Kongo3.png
Kongo1.png
Kongo4.png
Kongo5.png
bottom of page