top of page

Om oss

KVEKERHJELP er norske kvekeres redskap i internasjonalt arbeid for fred, menneskerettigheter og utvikling. 

 

Kvekerhjelp arbeider for og med mennesker som lever i konfliktområder. Sammen med lokale grasrotorganisasjoner er vi med og bygger fred og styrker menneskers verd og likeverd.

 

Kveker­hjelp støtter prosjekter i de sentral- og østafrikanske landene DR Kongo, Burundi og Rwanda, og på Gaza i Midtøsten.

 

UTVIKLINGSSAMARBEID I OVER 50 ÅR

 

Det begynte under okkupasjonen: Navnet Kvekerhjelp ble første gang tatt i bruk i Norge da kvekergruppa i Stavanger hjalp nord­menn som måtte flykte fra byen.

 

Det fortsatte etter krigen: En kolonne med 30 lastebiler dro til Hamburg med mat og klær til nødlidende i den krigsherjete byen.

 

1963: Utviklingssamarbeidet tar til

Kvekerhjelp var den første organisasjonen som søkte og fikk støtte fra Norsk utviklingshjelp (Norad) - til utviklingsarbeid i Algerie. 

 

Kvekerhjelp støtter lokale initiativ for fred og rettferdighet. Gjennom over 50 år med utvik­lings­samarbeid har dette vært en hoved­linje i Kvekerhjelps arbeid.

«La ditt liv vitne», sier et gammelt kvekerord. Jesus sa at vårt første bud er å elske Gud, men at nestekjærlighet er like viktig. Arbeid for medmennesker er et viktig uttrykk for vår gudstro. Kvekere har engasjert seg for fred, rettferdighet og gode levekår for alle i over tre hundre år.

Vår visjon

FREDSVITNESBYRDET

 

Kvekerhjelp står i en kvekertradisjon hvor arbeid for fred og rettferdighet er sentralt, 

  • fordi vi søker å se “det av Gud” i hvert menneske

  • fordi vi tror på alle menneskers likeverd og rett til et godt liv

  • fordi vi tror på en lengsel i alle etter å svare positivt på det gode

Rwanda2.png
Our Mission

Prosjekter og partnere

bottom of page