top of page

Historie

KVEKERHJELP er norske kvekeres redskap i internasjonalt arbeid for fred, menneskerettigheter og utvikling. 

 

Kvekerhjelp arbeider for og med mennesker som lever i konfliktområder. Sammen med lokale grasrotorganisasjoner er vi med og bygger fred og styrker menneskers verd og likeverd.

 

Kveker­hjelp støtter prosjekter i de sentral- og østafrikanske landene DR Kongo, Burundi og Rwanda, og på Gaza i Midtøsten.

 

UTVIKLINGSSAMARBEID I OVER 50 ÅR

 

Det begynte under okkupasjonen: Navnet Kvekerhjelp ble første gang tatt i bruk i Norge da kvekergruppa i Stavanger hjalp nord­menn som måtte flykte fra byen.

 

Det fortsatte etter krigen: En kolonne med 30 lastebiler dro til Hamburg med mat og klær til nødlidende i den krigsherjete byen.

 

1963: Utviklingssamarbeidet tar til

Kvekerhjelp var den første organisasjonen som søkte og fikk støtte fra Norsk utviklingshjelp (Norad) - til utviklingsarbeid i Algerie. 

 

Kvekerhjelp støtter lokale initiativ for fred og rettferdighet. Gjennom over 50 år med utvik­lings­samarbeid har dette vært en hoved­linje i Kvekerhjelps arbeid.

KVEKERHJELP GJENNOM 50 ÅR 

TIDSLINJE 1963—2013 

 

Utviklingssamarbeidet tok til i 1963. Kvekerhjelp var den første private organisasjonen som fikk støtte fra Norsk Utviklingshjelp, senere NORAD. Den gangen var prosjektet utviklingsarbeid i Algerie. Gjenreising av skoler ble finansiert av midler fra den første Operasjon Dagsverk-innsamlingen. Frivillige fagfolk og aktivister fra mange land deltok. 

Siden har Kvekerhjelp støttet folks egne tiltak i konfliktområder i blant annet Palestina, Laos, Libanon, Uganda, Brasil, Kenya, Rwanda og Burundi. 

bottom of page