top of page
  • emiliehognestad

Situasjonen for barn i Gaza er dramatisk

Skrevet av Arnstein Finset, styreleder i Kvekerhjelp

Gjennom nyhetsmedia blir vi daglig minnet om hvor forferdelig situasjonen er for befolkningen i Gaza. Kvekerhjelp har helt siden krigen startet 7. oktober i fjor opprettholdt kontakten med vår partner i Gaza, Palestinian Early Childhood Education Programme (PECEP). Ingen av de 13 barnehagene som PECEP driver har vært i drift etter 7. oktober 2023, og flere av dem er ødelagt i krigshandlingene. Vi håper å komme i gang med aktiviteter så fort det lar seg gjøre.

 

Hva gjør Kvekerhjelp i denne situasjonen?

 

Etter at barnehagene stengte i oktober i fjor har personalet i barnehagene vært uten lønn. En stor dels av lønnsutgiftene dekkes gjennom foreldrebetaling. Etter at krigen tok til har disse inntektene blitt borte. Kvekerhjelp har derfor i to omganger, en gang før jul og en gang i februar, sendt penger til PECEP til fordeling som nødhjelp til de ansatte for å kompensere for inntektstapet. De fleste av de ansatte har flyktet fra sine hjem, og mange av dem holder nå til i Rafah, den sørligste byen i Gaza. Det har vært mulig å fordele midlene fra sendingen før jul til om lag 90 % av de ansatte.

 

PECEP har også ønsket sette i gang aktiviteter for barna i Rafah, som er fordrevne fra sine hjem eller i Gaza. Hittil har dette ikke vært mulig, men ledelsen i PECEP arbeider med saken. Mange av barna er sterkt traumatiserte og preget av opplevelsene i krigen. PECEP planlegger veiledning til foreldre i flyktningeleirene om hvordan de best skal hjelpe traumatiserte barn for å forebygge langvarige traumereaksjoner. Kvekerhjelp gir topp prioritet til å støtte disse prosjektene så fort de kan komme i gang.

 

Kvekerhjelp har regelmessig kontakt med kvekere i en rekke land i Europa gjennom møter i EMES (Europe and Middle East Section). EMES har en egen ad hoc-gruppe om situasjonen i Gaza og på Vestbredden. Det er stor interesse blant deltakerne i dette samarbeidet for Kvekerhjelps prosjekter.


Utdeling av nødhjelp i regi av PECEP.

55 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page