top of page
  • emiliehognestad

Minneord om Egil Magne Hovdenak 1927-2022


Egil Magne Hovdenak døde 3. desember, 95 år gammel, etter et langt og rikt liv. Han ble gravlagt 19. desember, etter en vakker minnestund i god kvekerånd i fullsatt Ås kirke, med verbale og musikalske innslag rammet inn av stillhet.


Egils betydning for Kvekerhjelp er uvurderlig. Navnet Kvekerhjelp ble brukt allerede under krigen, men Kvekerhjelp som organisasjon ble etablert i 1963, i forbindelse med Algerie-prosjektet som Egil tok initiativ til. Etter reiser til Algerie på 50-tallet, dro Egil, hans kone Turid og deres to små barn tilbake til Kabylie for å delta i gjenoppbyggingen av landet. Fjellfolket trengte vann, helsestell og skoler – også for jenter. Kabylieprosjektet ble støttet av Kvekerhjelp i Norge og av kvekere fra hele Europa. De samlet inn penger og mange reiste til Kabylie for å delta i arbeidet.


Kvekerhjelp var en av de aller første bistandsorganisasjoner som fikk støtte av NORAD, som ble opprettet i 1963. Prosjektet var også det første som fikk støtte fra Gi en dag-aksjonen (senere Operasjon Dagsverk) i 1964. I sin bok “Algeriske erfaringer” fra 2016 har Egil fortalt historien om Kabylie-prosjektet. Boka kom ut på fransk på et algerisk forlag i 2021. Boklanseringen i Kabylie i mars 2022 ble en stor event i lokalmiljøet, noe som viste at mange husker innsatsen til kvekerne over 50 år senere. Arbeidet i Algerie ble utgangspunktet for Kvekerhjelps rolle som en aktiv pådriver for fred og utvikling i land i krig og konflikt.


I 1998 tok Egil initiativ til et nytt stort prosjekt. På et kvekermøte i Afrika der Egil deltok, la kvekere fra Rwanda, Burundi og DR Kongo fram behovet for et prosjekt som kunne fremme fred og ikke-voldelig konfliktløsning. Rwanda hadde gjennomlevd et dramatisk folkemord, og det var borgerkrig i Burundi og DR Kongo. Egil søkte norsk UD, og fikk midler til det som ble Change Agents for Peace-prosjektet, eller CAPP, et grasrotprosjekt for å fremme ikke-voldelig konfliktløsning. Prosjektet fikk seinere støtte fra NORAD gjennom mange år. Selv etter at vi mistet NORAD-støtten, er fredsprosjektene i Great Lakes regionen, som Egil initierte, fortsatt en hovedsatsing for Kvekerhjelp.


Egil fremstår som en personifikasjonen av kvekervitnesbyrdene, ikke minst fredsvitnesbyrdet. Arbeid for fred har alltid vært en hjertesak for Egil helt fra ungdomstida. I Algerie gjaldt det å gi freden et innhold i et land dypt preget av krig gjennom mange år. I Great Lakes regionen gjaldt det å finne ikke-voldelige løsninger på store konflikter.


I alle Egils prosjekter, ikke minst også i den innsatsen han og Turid gjorde for flyktninger og asylsøkere her hjemme, og ved sin store gjestfrihet, har verdiene likeverd og fellesskap alltid stått sentralt. Egil har alltid vært villig til å dele med andre. Og i hele livet har Egil praktisert verdier som enkelhet, bærekraft og integritet. Han var ikke en mann av store ord. Han lot sitt liv tale.


Vi som i dag engasjerer oss i Kvekerhjelp, føler dyp takknemlighet for alt Egil har betydd for oss i Kvekerhjelp og i kvekersamfunnet – og for uendelig mange mennesker i nød og krevende situasjoner, både i Afrika og her i Norge.


Arnstein Finset og Kristin Eskeland

68 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page