top of page
  • emiliehognestad

Kvekerhjelp og Kvekersamfunnet var med på fredspris-seremonien

Skrevet av Arnstein Finset, styreleder i Kvekerhjelp


Kvekerhjelp blir hvert år, sammen med Kvekersamfunnet, invitert til seremonien i Oslo rådhus den 10. desember der Nobels fredspris utdeles. I år var det den iranske kvinneaktivisten Narges Mohammadi som fikk prisen in absentia i en gripende seremoni der hennes barn på 17 år mottok prisen på hennes vegne. Prisen til Narges Mohammadi minner oss på hvor viktig arbeidet for kvinners rettigheter og velferd er for å skape fred, i nære relasjoner så vel som nasjonalt og globalt.

Tommy Vad Funderud og Arnstein Finset deltok på fredspris-seremonien i Oslo Rådhus


Kvekerne fikk Nobels fredspris i 1947

Bakgrunnen for at Kvekerhjelp inviteres til nobelprisutdelingen er at kvekerne, representert med Kvekerhjelps søsterorganisasjoner The Friends Service Council (FSC) i Storbritannia og American Friends Service Committee(AFSC) fikk fredsprisen i 1947. Tidligere vinnere har anledning til å delta på utdelingen, og Kvekerhjelp og Kvekersamfunnet blir alltid invitert. FSC og AFSC ble tildelt prisen «for deres banebrytende arbeid i den internasjonale fredsbevegelsen og medmenneskelige innsats for å lindre menneskelig lidelse og derigjennom fremme brorskap mellom nasjoner», som det het i begrunnelsen.

 

Innsats for kvinners rettigheter og velferd

Nobelkomiteen tildelte nobelprisen til Narges Mohammadi «for hennes kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og hennes kamp for menneskerettigheter og frihet for alle». Komiteen pekte på at «prisen til Narges Mohammadi inngår i en lang tradisjon der Den Norske Nobelkomite har gitt fredsprisen til kamp for sosial rettferdighet, menneskerettigheter og demokrati. Dette er viktige forutsetninger for varig fred».

 

I all beskjedenhet legger også Kvekerhjelp stor vekt på å støtte prosjekter som arbeider for kvinners velferd og rettigheter. For eksempel støtter Kvekerhjelp Friends Womens Association (FWA) i Burundi i deres arbeid for å forebygge vold mot kvinner og å gi hjelp og støtte til kvinner som har vært utsatt for vold. Kvinner blir ofte den svake part i samfunn preget av fattigdom og ofte også av konflikter som kan oppstå på grunn av knappe ressurser. FWA og andre prosjekter som Kvekerhjelp støtter i Burundi og Rwanda gjør en stor innsats for å forebygge at kvinner blir ofre for vold og for å løse konflikter med ikke-voldelige midler.

 

Arbeid for å styrke kvinners rettigheter og velferd er også et arbeid for fred.

47 visninger0 kommentarer

Kommentare


bottom of page