top of page
  • Forfatterens bildeTonje Hundevadt

Kvekerhjelp tilbake i Afrika

Oppdatert: 9. mai 2022

Av Arnstein Finset, Styreleder i Kvekerhjelp


Kvekerhjelp har i over et år vært i en omstillingsfase. Fra og med 2021 har vi vært uten bevilgning fra NORAD. Prosjektene våre har derfor vært helt avhengig av innsamlede midler. Første prioritet i denne situasjonen ble å sikre fortsatt drift i barnehagene i Gaza. Takket være trofaste givere i Norge og kvekerorganisasjoner i Tyskland, Sverige og Storbritannia har vi greid det! Derfor var tida nå inne til å gjenoppta støtten til prosjekter i Great Lakes regionen i Afrika. Nå i vår gir vi bevilgninger til åtte prosjekter i Rwanda, Burundi og DR Kongo.


Kvekerhjelp har i en årrekke samarbeidet med partnere i Great Lakes-regionen i Afrika om prosjekter med fellesbetegnelsen CAPP – Change Agents Peace Projects. CAPP-prosjektene har på ulike måter arbeidet for å trene opp «forandringsagenter» og fremme ikke-voldsløsninger i et område preget av mange konflikter og etterdønninger av folkemordet i Rwanda. Kvekerhjelp har valgt ut tre av organisasjonene som våre hovedpartnere for de neste par årene. Dette er partnere vi kjenner godt gjennom mange år og som har tilknytning til kvekerkirkene i Rwanda og Burundi.


Rwanda og Burundi har begge et flateinnhold på størrelse med Hedmark, men innbyggertallet er over 10 millioner i begge land. Begge er blant de tettest befolkede land i Afrika og er begge blant de fattigste land i verden.


Rwanda: prosjekter rettet mot kvinner og unge mennesker som sliter med ettervirkninger av pandemien


To av prosjektene foregår i Rwanda. Covid-pandemien har vært en stor påkjenning for innbyggerne i Rwanda. Mange familier har mistet sine inntekter, og det har blusset opp vold i lokalsamfunn og i nære relasjoner. Vold mot kvinner blir beskrevet som et alvorlig problem i landet. Men mens problemene for befolkningen har økt, har aktivitetene i de prosjektene som vi tidligere har støttet, vært lav i de siste par årene, dels på grunn av bortfall fra NORAD-støtte via Kvekerhjelp, dels på grunn av Covid-19-pandemien. Men nå i vår er samfunnet igjen åpnet samtidig med at Kvekerhjelp gjenopptar støtten til flere prosjekter.


· Friends Peace House (PPH) i Rwanda


Friends Peace House FPH gjennomfører Alternativ til Vold programmer (AVP) for innsatte i fengsler og for kvinner og unge mødre i lokalsamfunn.I årene etter det tragiske folkemordet på tutsier i 1994 er det lagt mye arbeid ned i å fremme forsoning. Men fortsatt finnes det spenninger i det rwandiske samfunnet, og Human Rights Watch har dokumentert en rekke utfordringer i landet, så som bruk av tortur og mishandling i offisielle og uoffisielle fengsler.


AVP-prosjektene til FPH består av «workshops» (kurs) med vekt på konfliktløsning og hjelp til å mestre utfordringer i egne liv. AVP-arbeidet har for det mest ligget nede under pandemien, men blir nå tatt opp igjen, med særlig vekt på arbeid rettet mot kvinner og unge mennesker. AVP workshops skal gjennomføres i ett kvinnefengsel og to andre fengsler. Ved AVP i fengslene får de innsatte muligheter til å bearbeide fortiden, å håndtere interne konflikter i fengslet, og forberede seg på et liv utenfor murene.


Planene omfatter også workshops for par har opplevd voldelig konflikt som et resultat av pandemien og for tenåringsmødre, der vekten også ligger på å hjelpe dem til å komme ut av fattigdom. Kvinner has spilt en svært viktig rolle i forsoningsprosessen etter folkemordet i 1994, og FPH legger vekt på at det å gi FPH-trening til kvinner og unge mennesker er svært viktig for å fremme fred og konfliktløsning i landet


· Help Increase the Peace Project (HIPP) i Rwanda


HIPP har i mange år arbeidet med opplæring i fred og ikke-vold, for og med ungdom. Også HIPP legger i sin søknad om støtte fra Kvekerhjelp vekt på konsekvensene av COVID-19 i Rwanda i form av isolasjon og bortfall av inntekter for mange mennesker som også før pandemien levde i fattigdom. Dette har medført vold og konflikter i flere lokalsamfunn. HIPP skal derfor gjennomføre en serie med workshops for å trene unge mennesker i ikke-voldelig konfliktløsning. HIPP har også prosjekter som gir praktisk hjelp til unge mennesker for å komme ut av fattigdom.


Burundi: Prosjekt for å forebygge vold mot kvinner


Burundi er nabolandet til Rwanda og er ett av de aller fattigste land i verden. Men Burundi er faktisk ett av de landene i verden med flest antall kvekere, mer enn 30 000.


· Friends Women’s Association (FWA) i Burundi


FWA har sterk tilknytning til kvekerkirken i Burundig har en rekke aktiviteter, blant annet en fødselsklinikk for kvinner med HIV/AIDS, som nylig ble åpnet. FWA har gjennom flere år kurset menigheter og kirkeledere i arbeid mot kjønnsbasert vold. Arbeidet har ligget nede under pandemien, men tas nå opp igjen. Kvekerhjelp støtter et prosjekt for opptrening av kvinner som skal arbeide med å forebygge kjønnsbasert vold i sine lokalsamfunn og «trauma healing workshops» for kvinner som selv har blitt utsatt for vold.


Fem prosjekter får mindre beløp

Kvekerhjelp gir også mindre støttebeløp til fem andre organisasjoner, først og fremst for å hjelpe dem til å komme i gang igjen med aktivitet etter pandemien. Dette gjelder tre prosjekter i Den Demokratiske Republikken Kongo, ett i Burundi og ett i Rwanda. Alle disse prosjektene arbeider på ulike måter for å fremme ikke-voldsløsninger på konflikter i lokalsamfunn og blant unge mennesker.81 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page